پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توپقره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توپقره 242447 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توپقره باید ابتدا 0242447 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توپقره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242447123456 را وارد نمایید. شهرستان توپقره از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده