پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مجسمه ساز مشهور فرانسوی از نقش سازان طاق نصرت پاریس

1 پاسخ 1

فرانسوارود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده