پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تهم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تهم 241232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تهم باید ابتدا 0241232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تهم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241232123456 را وارد نمایید. شهرستان تهم از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده