پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گسل زلزله خیز آمریکای شمالی

1 پاسخ 1

سن آندریاس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گسل زلزله خیز آمریکای شمالی) (گسل زلزله خیز امریکای شمالی) (گسل زلزله امریکا) ()