پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تشویر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تشویر 242292 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تشویر باید ابتدا 0242292 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تشویر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242292123456 را وارد نمایید. شهرستان تشویر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده