پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تسکین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تسکین 242674 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تسکین باید ابتدا 0242674 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تسکین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242674123456 را وارد نمایید. شهرستان تسکین از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده