پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حکم و فرمان پادشاهان مغول

1 پاسخ 1

یرلیق ، یرلیغ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرمان مغولی) (فرمان مغولی ) (فرمان مغول) (فرمان پادشاهی مغولی) (فرمان پادشاه مغولی) (فرمان مغولي) (فرمان پادشاه مغول) (فرمان مغولی) (نام فرمان مغولی) ()