پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پیرزاغه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پیرزاغه 242574 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پیرزاغه باید ابتدا 0242574 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پیرزاغه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242574123456 را وارد نمایید. شهرستان پیرزاغه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده