پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پری 242323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پری باید ابتدا 0242323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242323123456 را وارد نمایید. شهرستان پری از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان پري)