پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیجقین/ورجوشان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیجقین/ورجوشان 242439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیجقین/ورجوشان باید ابتدا 0242439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیجقین/ورجوشان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242439123456 را وارد نمایید. شهرستان بیجقین/ورجوشان از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ورجوشان)