پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گرو گذارنده

1 پاسخ 1

راهن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گرو گذارنده) (گروگذارنده) (گرو گذارنده در جدول) (گرو گزارنده) (معنی گرو گذارنده) (گرو) (گرو پرسشکده)