پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بوغداکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بوغداکندی 241244 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بوغداکندی باید ابتدا 0241244 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بوغداکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241244123456 را وارد نمایید. شهرستان بوغداکندی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده