پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از گازهای آلی

1 پاسخ 1

اتان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از گازهای آلی)