پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اینچه رهبری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اینچه رهبری 242387 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اینچه رهبری باید ابتدا 0242387 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اینچه رهبری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242387123456 را وارد نمایید. شهرستان اینچه رهبری از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (آدرس بیت رهبری) (شماره رهبری)