پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان انذر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان انذر 242297 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان انذر باید ابتدا 0242297 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انذر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242297123456 را وارد نمایید. شهرستان انذر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده