پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ارمغانخانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ارمغانخانه 241224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ارمغانخانه باید ابتدا 0241224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ارمغانخانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241224123456 را وارد نمایید. شهرستان ارمغانخانه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده