پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نی میان تهی

1 پاسخ 1

نال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نی میان تهی) (ني ميان تهي) (نی میان تهی پرسشکده) (میان تهی) () (میان) (میان تهی پرسشکده)