پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سرودهای پارسی از نامه های مذهبی زرتشت

1 پاسخ 1

گات


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرود های پارسی از نامه های مذهبی زردشت)