پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دیگ بزرگ دهان گشاد

1 پاسخ 1

تیان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیگ بزرگ) (دیگ دهان گشاد) (دیگ بزرگ دهان گشاد) (نام دیگ بزرگ) (دیگ دهان گشاد پرسشکده) () (ديگ دهان گشاد)