پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان احمدکندی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان احمدکندی 242377 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدکندی باید ابتدا 0242377 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242377123456 را وارد نمایید. شهرستان احمدکندی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده