پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ابهر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ابهر 242522 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ابهر باید ابتدا 0242522 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ابهر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242522123456 را وارد نمایید. شهرستان ابهر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ابهر) (کد ابهر) (کد شهرستان ابهر) (پيش شماره ابهر) (پیش شماره شهرستان ابهر) () (کد تلفن ابهر) (پیش شماره جدید ابهر)