پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آمادگاه میثم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آمادگاه میثم 241247 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آمادگاه میثم باید ابتدا 0241247 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آمادگاه میثم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241247123456 را وارد نمایید. شهرستان آمادگاه میثم از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()