پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آزادسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آزادسفلی 241252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آزادسفلی باید ابتدا 0241252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آزادسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241252123456 را وارد نمایید. شهرستان آزادسفلی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده