پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آرکوئین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آرکوئین 242386 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آرکوئین باید ابتدا 0242386 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آرکوئین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242386123456 را وارد نمایید. شهرستان آرکوئین از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده