پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آبی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آبی سفلی 242456 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبی سفلی باید ابتدا 0242456 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آبی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242456123456 را وارد نمایید. شهرستان آبی سفلی از توابع استان زنجان می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده