پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گیاه علفی معطر از تیره نعناعیان با کاربرد دارویی

1 پاسخ 1

مرزن گوش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()