پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ساز زهی فرنگی

1 پاسخ 1

گیتار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ساز زهی فرنگی) (ساززهی فرنگی) () (ساز زهی فرنگی در جدول) (ساز زهی) (ازماه های فرنگی)