پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دشت پوشیده از شوره

1 پاسخ 1

نمک زار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شوره) (پوشیده پرسشکده)