پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد مسافت در قدیم

1 پاسخ 1

فرسخ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد مسافت قدیمی) (واحد مسافت) (واحد مسافت در قدیم) (واحدمسافت) () (واحد مسافت قدیم)