پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام قدیم مشهد

1 پاسخ 1

سناباد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نام قدیم مشهد) (ﻧﺎﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪ) (نام مشهد قدیم) () (نام دیگر مشهد) (نام قدیم مشهد ) (نام قدیم مشهد) (نام قدیم مشهد در جدول) (نام قدیمی مشهد) (اسم قدیم مشهد) (نام سابق مشهد) (نام پیشین مشهد) (نام قدیم مشهد در پرسشکده) (نامهای دیگر مشهد) (نام های قدیم مشهد) (اسم مشهد قدیم)