پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنایه از این جهان فانی

1 پاسخ 1

خراب آباد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از دنیا) (کنایه از جهان فانی) (کنایه از این دنیا) (کنایه از این جهان) () (کنایه از دنیای فانی) (فانی)