پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لایه میانی زمین

1 پاسخ 1

جبه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لایه میانی زمین) (لایه میانی زمین در جدول) (نام لایه میانی زمین) () (لایه میانی زمین چه نام دارد) (لایه میانی زمین درجدول) (لایه میانی زمین) (لايه مياني زمين)