پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صندوق چوبی لباس

1 پاسخ 1

یخدان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صندوق چوبی لباس) (خانه چوبی)