پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دستگاه خودکار پرداخت پول

1 پاسخ 1

عابر بانک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده