پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واژه دریغ و افسوس

2 پاسخ 2

واویلا
حیف


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دریغ و افسوس) (دریغ وافسوس) (افسوس دریغ) (دریغ) (افسوس و دریغ) (افسوس ودریغ) (افسوس) (افسوس پرسشکده) (اﻓﺴﻮﺱ ﺩﺭﻳﻎ) () (کلمه افسوس)