پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صحرا و بیابان

1 پاسخ 1

دشت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صحرا) (بیابان) (صحرا پرسشکده) (بیابان پرسشکده) (دشت و صحرا) (بیابان در پرسشکده) (بيابان) (بیابان در جدول) ()