پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دامنه کوه

2 پاسخ 2

دمن
کوهپایه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دامنه کوه) (دامنه کوه در جدول) (دامنه کوه پرسشکده) (دامنه کوه درجدول) (دامنه کوه جدول) (برآمدگی دامنه کوه) (دامنه کوه در حل جدول) () (دامنه کوه در پرسشکده) (دامنه کوه ) (برامدگی دامنه کوه) (دامنه کوه در جدول ) (معنی دامنه کوه در جدول)