پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نژادی در اروپا

1 پاسخ 1

اسلاو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نژادی در اروپا) (نژادی اروپایی) (نژادی دراروپا) (نزادي در اروبايي) ()