پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بخیه درشت

1 پاسخ 1

کن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بخیه درشت) (بخيه درشت) (نام بخیه درشت) (بخیه درشت پرسشکده) (بخیه درشت ) (درشت پرسشکده) (بخیه پرسشکده) (بخیه درشت در پرسشکده)