پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


وقار و ابهت

1 پاسخ 1

هیمنه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وقار پرسشکده ) (وقار و ابهت) (وقار) (ابهت پرسشکده) ()