پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رسوب قنات

1 پاسخ 1

لای


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رسوب قنات) (رسوب قنات در جدول) (رسوب قنات ) (رسوب قنات در حل جدول) (رسوبات قنات) (رسوب قنات) (معنی رسوب قنات) () (قنات در جدول) (رسوب قنات دجدول) (قنات پرسشکده) (رسوب قنات پرسشکده) (رسوب قنات درجدول) (قنات)