پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت سنت کیتس و نویس چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور سنت کیتس و نویس (St. Kitts and Nevis) طبق آمار 50000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(0.aspx) (جمعیت سنت کیتس)