پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور کوبا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت کوبا (Cuba) هاوانا (Havana) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کوبا) (مرکز کوبا) (پایتخت کوبا کجاست) (پايتخت كوبا) (مرکزکوبا) (پایتخت کشور کوبا) (مرکز کوبا کجاست؟) (نام پایتخت کوبا) (مركز كوبا) (کوبا کجاست) (مرکز کشور کوبا) (نام مرکز کوبا) (مرکز کوبا کجاست) (پایتخت کوبا چه نام دارد) (مركزكوبا) (بايتخت كوبا) () (کشور کوبا) (مرکز کوبا ) (پايتخت كشور كوبا) (اسم پایتخت کوبا) (پایتخت کوبا ) (پایتخت+کوبا) (کشور کوبا کجاست) (کشورکوبا) (نام پايتخت كوبا) (پایتخت کشورکوبا) (مرکز کوبا؟) (پایتخت کوبا چیست) (پایتخت کوبا کجاست؟) (کوبا+کجاست) (پایتخت کوبا) (پايتخت کوبا) (پایتخت کوبا؟) (نام پایتخت کوبا؟) (مرکز کوبا) (پاىتخت کوبا) (مرکز+کوبا) (کوبا پایتخت کجاست) (پایتخت کشورکوبا؟) (كشور كوبا) (مركز كشور كوبا) (پایتخت کوبا) (كوبا كجاست) (پایتحت کوبا) (مرکزکوبا کجاست) (پایتخت+کوبا+کجاست) (کوبا+کجاست؟) (هاوانا کجاست) (�� ��� ���ǿ) (کوبا کجاست؟) (پایتخت Cuba) (پایتخت کشور کوبا کجاست) (کوبا) (پايتخت كوبا ) (نام پایتخت کشور کوبا) (نام پایتخت کوبا چیست) (کوبا پایتخت) (پایخت کوبا) ( مرکز کشور کوبا) (مرکز غنا) (���������� ���� ��ѐ�� ��������ʿ) (شایتخت کوبا) (چهار من تبریز) (پایتخت کشور نیکاراگوئه)