پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ظل

1 پاسخ 1

1 - سایه . 2 - پناه ، کنف . 3 - تیرگی شب .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گردومدور)