پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مغرور و خودپسند

1 پاسخ 1

متکبر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مغرور) (خودپسند) (متکبر) (مغرور پرسشکده) (خود پسند)