پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت روسیه چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور روسیه (Russia) طبق آمار 142499000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت روسیه) (جمعیت روسیه چند نفر است) (جمعيت روسيه) (جمعیت کشور روسیه) () (مساحت روسیه) (آمار جمعیت روسیه) (تعداد جمعیت روسیه) (آمار جمعیت کشور روسیه) (جمعیت کشورروسیه) (جمعیت روسیه چقدر است) (تعداد جمعيت روسيه) (جمعت روسیه) (تعداد جمعیت کشور روسیه) (جمیعت روسیه) (جمعیت روسیه ) (جمعیت روسیه) ( جمعیت روسیه) (�����ی� �ی��) (جمعیت ژاپن)