پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شگرد

1 پاسخ 1

فن و صنعت


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شگرد) (شگرد پرسشکده ) (شگرد در پرسشکده)