پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


درخت جدولی

1 پاسخ 1

ون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخت جدولی) (درخت جدول) (درخت جدولي) (درخت جدولی پرسشکده) (از درختان در جدول) (درخت در جدول) () (درخت جدولی؟) (درخت جنگلی) (ویتامین جدولی) (درخت) (درختی جنگلی)