پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دسته هاون

1 پاسخ 1

یاور


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دسته هاون در جدول) (دسته هاون) (هاون در جدول) (هاون) (نام دسته هاون) (هاون درجدول) (دسته هاونگ) () (اسب سرکش) (هاون پرسشکده)