پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت پرتغال چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور پرتغال (Portugal) طبق آمار 10623000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت پرتغال) () (جمعیت کشور پرتغال) (آمار جمعیتی کشور پرتغال)